kurz Ochrana člověka za mimořádných situací

  • PDF
  • Tisk
  • Email

 Ochrana člověka za mimořádných situací

Sportovně turistický kurz

Cíl :  Připravit studenty na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných situací způsobených lidskou činností, nebo přírodními živly, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku. Součástí kurzu jsou i sportovně turistické aktivity ( cykloturistika, turistika, topografie apod.)

Termín :  červen 2017

Místo :  Výuka se uskuteční formou denní docházky v prostorách školy a formou cykloturistiky a turistiky v blízkém okolí.

Učastníci :  Studenti a studentky tříd III. A, III. B .

Vyučující :  Mgr. Antonín Košťál,  Mgr. Maroš Ščerbík, třídní učitelé

Organizace : Forma kurzu vychází z níže uvedeného rozvrhu jednotlivých učebních témat, včetně hodinové dotace. Studenti budou rozdělení do skupin.

Počet hodin je 6 hodin za den, tj. 30 vyučovacích hodin za týden.

Materiální vybavení : , notebook, resuscitační figurina, lékárnička, topografický materiál (busoly, mapy), kancelářské potřeby.

Bezpečnost :   Na cykloturistiku a turistiku je potřeba mít vhodné oblečení a mít vhodnou obuv odpovídající prováděným činnostem  ( předcházet možným úrazům). Před každou činností bude provedena odborná instruktáž, žáci budou upozornění na dodržování bezpečnosti práce.

 

Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí

Téma č. 1. Základní pojmy, Druhy a příklady mimořádných událostí, Základní úkoly ochrany obyvatelstva, Další opatření

Téma č. 2. Živelné pohromy, Povodně a zátopy, Sesuvy půdy, Atmosferické poruchy, Zemětřesení.

Téma č. 3. Havárie s únikem nebezpečných látek, Učinky nebezpečných látek, Označování nebezpečných látek, Zásady chování obyvatelstva při haváriích.

Téma č. 4. Zásady první pomoci, Odpovědnost laického zachránce, Zástava dýchání, Zástava srdeční činnosti nebo kombinace obou, Krvácení, Zlomeniny, Poranění způsobená vysokou a nízkou teplotou, chemickou látkou

Téma č. 5. Topografie, vysvětlení pojmu, Určování světových stran, Práce s mapou, Pochodový úhel, Určení vlastního stanoviště

 

Vedoucí kurzu : Mgr. Košťál Antonín, tel. 725 553 214, e-mail. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

více info a potvrzení o bezinfekcnosti zde

 

Zkuste hledání

Dotazník pro rodiče

Záleží Vám na kvalitě školy? Klikněte!

Nová maturita

modul

Sociální partneři

STG_Logo_RGB-_72dpi