Školní knihovna

 • PDF
 • Tisk
 • Email

Školní knihovna

Knihovna je jedním z důležitých informačních center, je tedy nedílnou součástí každé vzdělávací instituce, kterou škola samozřejmě je.

Knihovna při obchodní akademii vznikla současně se školou v roce 1919.

DSC 0206

Nejdříve existovaly samostatně učitelská a žákovská knihovna, k jejich spojení došlo v 90. letech minulého století. V současné době se knihovna nachází v suterénu. Mnozí rodiče našich studentů si jistě tyto prostory pamatují ještě z dob svých studií, neboť se zde kdysi nacházela studentská menza společná břeclavským středním školám.

Fond knihovny v současnosti tvoří:

 • více než 8 000 titulů literatury krásné i odborné
 • výukové programy na videokazetách
 • CD
 • audiokazety
 • DVD
 • gramodesky, které jsou dnes pro mnohé studenty už raritou
 • v menší míře i učebnice

Z odborné literatury je nejvíce zastoupena literatura ekonomická, dále právnická, jazykovědná, literárněhistorická, dějepisná, pedagogická, psychologická či filozofická. K zajímavostem patří téměř kompletní řada Ottova slovníku naučného, nejrůznější encyklopedie, dějiny umění, cizojazyčná literatura anglická, německá a ruská.

A protože v knihách je uchována paměť lidstva, mají tu své místo i ty, které odrážejí charakter dob minulých...

Členem knihovny se automaticky stává každý student přijatý na obchodní akademii, služby jsou samozřejmě bezplatné. Studenti zde najdou prameny a literaturu potřebnou ke svým referátům do příslušných předmětů, tituly objevující se na seznamu doporučené četby do hodin českého jazyka a literatury.

Knihovna je současně i kabinetem vyučující českého jazyka a literatury, a tak sem mohou žáci zajít kteroukoli přestávku nebo před vyučováním.

 

 

Zkuste hledání

Dotazník pro rodiče

Záleží Vám na kvalitě školy? Klikněte!

Nová maturita

modul

Sociální partneři

STG_Logo_RGB-_72dpi

Aktuality, novinky

Nové webové stránky školy

http://www.spsbv.cz

Informace o příjimacím řízení zde

 

Z technických důvodů nefunguje pevná linka

- Mobilní telefon:  724 645 827 

 

Den otevřených dveří

26. 1. 2019 (sobota)      9:00 h – 12:00 h

 

 Den soutěží a her 

12. 12. 2018 od 9:00 h

 Podle zájmu:

 • talentová soutěž v psaní na PC (začátečníci i pokročilí)
 • finanční gramotnost
 • učíme se podnikat
 • atd.

Drobná odměna pro každého!