Sdružení rodičů a přátel dětí a školy

 • PDF
 • Tisk
 • Email

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy

 • Sdružení bylo registrováno dne 14. října 1991 na MV ČR a na třídních schůzkách byly schváleny stanovy sdružení.

Hlavním cílem založení sdružení bylo umožnit škole realizovat nadstandardní akce pro žáky školy. Jedná se o akce, které mají za cíl:

 • prezentovat školu na veřejnosti (ples školy, odborné soutěže, propagační akce apod.),
 • organizovat nadstandardní akce pro studenty a spolufinancovat akce zařazené ve školním vzdělávacím programu (startovací týden, lyžařský výcvikový kurz, kurz ocrany člověka za mimořádných situací, apod.),
 • zkvalitnit vybavení prostor školy a organizovat akce k lepšímu využití volného času (klubovna, žákovská knihovna, organizování zájmových kroužků, apod.),
 • zajistit důstojný průběh maturit, podporovat dobré studijní výsledky a aktivitu žáků (odměny pro nejlepší žáky, květiny, občerstvení, apod.).

V čele sdružení stojí Výbor SRDPŠ v tomto složení:

Předseda:

Marcela Průdková

Hospodář:

Jitka Pilná

Členové výboru

 • 1. A Renata Radkovičová
 • 1. B Hana Trčková
 • 2. A Marcela Průdková
 • 2. B Eva Klvaňová
 • 3. A Radana Majzlíková
 • 3. B Dana Josífková
 • 4. A  
 • 4. B Dana Balášová
 • Rada se schází 1x za pololetí nebo je svolána v případě potřeby.
 • Členy SRDPŠ jsou rodiče všech nezletilých žáků a zletilí žáci školy.
 • Roční členský příspěvek je Kč 250,-- na žáka.
 • Dalšími příjmy sdružení jsou dary od fyzických a právnických osob, příjmy z akcí pořádaných školou.

 

 

Zkuste hledání

Dotazník pro rodiče

Záleží Vám na kvalitě školy? Klikněte!

Nová maturita

modul

Sociální partneři

STG_Logo_RGB-_72dpi

Aktuality, novinky

Nové webové stránky školy

http://www.spsbv.cz

Informace o příjimacím řízení zde

V pátek 17. listopadu 2017 je státní svátek. V tento den bude budova OA uzavřena. 

V úterý 21. listopadu 2017 se uskuteční:

od 15:00 h do 15:30 h třídní schlůzky v kmenových třídách (1.,3., a 4. ročníky)

od 15:00 h do 15:30 h informace o variantách vzdělávání v aule (2.ročníky)

od 15:30 h do 16:30 h informace o prospěchua chování žáků u jednotlivých vyučujících

Den otevřených dveří 25. 11. 2017          a 13. 1. 2018, víc info. zde