Profil

 • PDF
 • Tisk
 • Email

Od 1. 9. 2018 nabízíme absolventům 9. tříd ZŠ 60 míst – 2 třídy tradičního čtyřletého studijního oboru:

63-41-M/02 Obchodní akademie

(od 3. ročníku jsou na výběr dvě varianty vzdělávání - ekonomická a cestovní ruch)

Tradiční čtyřletý obor modernizovaný podle školního vzdělávacího programu, zakončený maturitní zkouškou, který umožňuje absolventům:

  • dobře se uplatnit se na trhu práce především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích
  • rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity
  • pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole zejména ekonomického, právního a sociálního zaměření

  Od 3. ročníku si žák vybírá variantu vzdělávání s předměty odborné specializace:

  • ekonomická

  učební praxe: aplikovaná ekonomie nebo cvičná kancelář, integrovaný ekonomický předmět

  • cestovní ruch

  služby cestovního ruchu, geografický a kulturně-historický seminář

  učební praxe: cestovní kancelář a agentura, integrovaný ekonomický předmět

  Po celou dobu studia absolvuje žák v obou variantách vzdělávání stejné vyučovací předměty: základní všeobecné, základní odborné (ekonomie, ekonomika, daně, účetnictví, ifnormační a komunikační technologie, statistika, hospodářský zeměpis, právo, písemná a elektronická komunikace) a volitelné

   

    

   Absolvent získá

   • znalost českého jazyka a schopnost jeho používání
   • znalost dvou cizích jazyků (první cizí jazyk – úroveň B2, druhý cizí jazyk - úroveň A2 až B1), kromě jazyka anglického, který je povinný, může žák studovat jazyk německý, španělský, francouzský nebo ruský
   • znalost matematiky na úrovni umožňující pokračovat ve studiu na VŠ i dovednost aplikovat ji v ekonomické praxi
   • schopnost orientovat se v současné společnosti, myslet analyticky a synteticky, zapojit se do pracovního týmu, komunikovat i realizovat se v moderním světě
   • znalost a pochopení základních ekonomických pojmů, principů fungování tržní ekonomiky a zásad podnikání
   • praktické dovednosti potřebné k výkonu ekonomických profesí
   • znalost a vedení účetnictví i daňové evidence – ručně i pomocí softwaru
   • schopnost orientovat se v právních normách
   • schopnost ovládat a využívat PC a další prostředky IKT včetně psaní desetiprstovou hmatovou metodou
   • praktickou znalost obchodní korespondence

   Výhody studia na OA

    • bezplatné vzdělávání ve státní škole
    • možnost ubytování v Domově mládeže a stravování ve studentské menze v Břeclavi
    • zajímavý studia doplňkový program: „startovací týden“ (adaptační kurz, který usnadní žákům prvních ročníků začlenit se do nového kolektivu a seznámit se s učiteli), lyžařský kurz, kurz ochrany člověka za mimořádných situací, ples školy, řada besed, sportovních dnů, tuzemských i zahraničních exkurzí a výletů (včetně zájezdu do země cizího jazyka, který žák studuje, a tradiční exkurze žáků 4. ročníků do Prahy)
    • bohatý studentský život - nabídka zájmových kroužků:

    - Divadlo Bedřicha Kaněry

    - školní studentský časopis Piknik

    - kroužek matematiky a účetnictví

    - další kroužky podle aktuálních požadavků žáků

     Materiální vybavení OA

      • 8 kmenových tříd
      • čtyři počítačové učebny
      • Wi-Fi síť umožňující připojení na internet v celé budově, moderní výuková výpočetní technika (interaktivní tabule, data-videoprojektory, testovací souprava)
      • čtyři jazykové učebny
      • učebny pro výuku odborných předmětů
      • tělocvična, posilovna, hřiště
      • aula, knihovna
      • studentská klubovna
        

       Zkuste hledání

       Dotazník pro rodiče

       Záleží Vám na kvalitě školy? Klikněte!

       Nová maturita

       modul

       Sociální partneři

       STG_Logo_RGB-_72dpi

       Aktuality, novinky

       Nové webové stránky školy

       http://www.spsbv.cz

       Informace o příjimacím řízení zde

        

        Dny otevřených dveří

       8. 11. 2018(čtvrtek)      9:00 h – 12:00 h

       24. 11. 2018(sobota)     9:00 h – 12:00 h

       26. 1. 2019(sobota)    9:00 h – 12:00 h

        

       Hra o trůny 

       9. 11. 2018 od 15:00 h

       Vyzýváme všechny bojovníky!

        

       Den soutěží a her 

       12. 12. 2018 od 9:00 h

        Podle zájmu:

       • talentová soutěž v psaní na PC (začátečníci i pokročilí)
       • finanční gramotnost
       • učíme se podnikat
       • atd.

       Drobná odměna pro každého!